Làng cổ thuộc quận Long Biên nổi tiếng cả Việt Nam và thế giới về việc bắt, nuôi, chế biến rắn, được gợi ý là điểm du lịch khi tới Hà Nội.

Theo sách Làng cổ Hà Nội, xuất bản năm 2019, tiêu chí nhận diện làng cổ Hà Nội là được lập từ xa xưa, gắn liền với thời đại dựng nước của các vua Hùng đến thế kỷ 10, hoặc làng được hình thành từ 300 năm trở lên (từ đầu thế kỷ 18) nhưng  hiện còn bảo tồn được những nét đặc sắc của văn hóa làng Việt như còn gắn kết gia đình – dòng họ, duy trì cúng lễ các họ…

Làng cổ phải có truyền thống lịch sử – văn hóa phong phú, hiện còn lưu giữ được một số cơ sở vật chất của văn hóa làng xưa như đình, chùa, đền và lưu giữ được các di sản văn hóa phi vật thể.

Làng rắn ở Hà Nội nổi tiếng cả ở Việt Nam và thế giới. Ảnh: Diana Diroy

Làng rắn ở Hà Nội nổi tiếng cả ở Việt Nam và thế giới. Ảnh: Diana Diroy

Câu 1: Làng cổ nào ở Hà Nội nổi tiếng với nghề nuôi bắt rắn?

a. La Cả

b. Lệ Mật

c. Lương Xá