Thằn lằn Heloderma charlesbogerti, đặc hữu ở đông nam Guatemala, có rất nhiều nốt sần trên da trông giống như được đính cườm.

Loài thằn lằn 'đính cườm' hiếm nhất thế giới

Loài thằn lằn ‘đính cườm’ hiếm nhất thế giới

Theo Great Big Story/Zoo Atlanta