Giường thông minh Dux

Sản phẩm vốn là một chiếc giường bình thường nhưng được bổ sung thêm một số tính năng AI như trợ lý Amazon Alexa, từ đó, có thể điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, âm thanh, giúp người dùng ngủ ngon hơn. Sản phẩm có giá 4.950 (khoảng 114 triệu đồng).