Chứng chỉ đánh giá khả năng của người học theo 6 mức độ, có thể sử dụng cho hồ sơ xin nhập học, nhập cư, công việc…

Kỳ thi theo tiêu chuẩn quốc tế

Hệ thống chứng chỉ tiếng Anh của Hội đồng khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge (Cambridge English Qualifications – CEFR) là một bộ các tiêu chuẩn được công nhận và sử dụng trên thế giới dùng để đo khả năng sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ. CEFR xác định được những gì một người có thể hoặc có khả năng trong 6 cấp độ ngôn ngữ, từ A2 đến C2.

Bảng miêu tả từng cấp độ ngôn ngữ của CEFR theo trình tự mục tiêu mà người học hướng tới. Người học có thể biết được khả năng ngoại ngữ của bản thân theo đánh giá quốc tế, cần làm những gì để đạt được cấp độ kế tiếp, các năng lực mà bài thi sẽ đánh giá.

Đánh giá khả năng giao tiếp ngôn ngữ

CEFR theo hướng tiếp cận khả năng giao tiếp trong cuộc sống. Điều này khuyến khích và tạo động lực cho người học vì các kỹ năng cần cho các kỳ thi cũng là để giao tiếp hàng ngày. Ví dụ khi học sinh đạt chứng chỉ A2 Key có thể sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong tình huống đơn giản, tự giới thiệu về bản thân, nghe và nói ở mức độ cơ bản.

Các kỳ thi tiếng Anh Cambridge có giá trị trong cuộc sống và nghề nghiệp của nhiều người. Nhiều tổ chức uy tín và cơ quan chính phủ công nhận chứng chỉ tiếng Anh của Cambridge như điều kiện đầu vào bậc học đại học, nhập cư, công việc. Đây là động lực để người học có kế hoạch học tập và sử dụng chứng chỉ tiếng Anh Cambridge.

Xin nguồn ảnh. 

Học sinh cần chú trọng kỹ năng nói và viết trong quá trình luyện thi lấy chứng chỉ tiếng Anh Cambridge.

Cung cấp hồ sơ học tập, công việc

Kết quả của các kỳ thi tiếng Anh Cambridge không chỉ cho biết trình độ ngôn ngữ tổng thể mà còn cung cấp thông tin về cấp độ của người học ở các kỹ năng như đọc hoặc nói. Chứng chỉ của kỳ thi có thể áp dụng linh hoạt, chuẩn bị cho bộ hồ sơ xin học bổng, các khóa đào tạo chuyên môn.

Chứng chỉ được công nhận ở nhiều quốc gia

Các kỳ thi tiếng Anh Cambridge được thiết kế, ra đề và tổ chức thi trong điều kiện bảo mật nhằm đảm bảo sự công bằng và chính xác cho người học ở các quốc gia. Chứng chỉ được công nhận bởi các tổ chức và cơ quan chính phủ trên toàn thế giới, có ý nghĩa với người học. Năng lực ngôn ngữ của người học được đánh giá độc lập, khách quan.

Ảnh: Shutterstock.

Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge có thể bổ sung vào hồ sơ du học.

Tiếp nối các chứng chỉ dành cho học sinh tiểu học, hệ thống chứng chỉ của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge (Cambridge Assessment English) bao gồm bài thi ở mức độ cao hơn. Bài thi dành cho học sinh cuối trung học cơ sở, trung học phổ thông là A2 Key for Schools và B1 Preliminary for Schools. Hai chứng chỉ này được công nhận và đánh giá cao trên toàn cầu. Nhằm giúp học sinh nhận diện dễ dàng hơn, tên kỳ thi cũng đổi từ KET và PET sang A2 Key và B1 Preliminary.

Kim Uyên