Đó là yêu cầu trong nghị quyết hướng dẫn một số quy định pháp luật trong giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ do Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao mới ban hành. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 10-4-2020.

Trong nghị quyết mới này, hội đồng thẩm phán giải thích thành viên dòng họ là cá nhân trong dòng họ được xác định theo tập quán phổ biến, được thừa nhận nơi dòng họ tồn tại. Các bên tranh chấp có trách nhiệm cung cấp họ, tên, địa chỉ thành viên dòng họ. Thành viên dòng họ có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ theo quy định pháp luật tố tụng dân sự.

LƯU Ý: Hướng dẫn giải quyết mới nhất về tranh chấp tài sản trong dòng họ - Ảnh 1.

Nghị quyết lưu ý dòng họ không phải là nguyên đơn trong vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ. Tập thể (chi họ, nhánh họ, hội đồng gia tộc…) không có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ. Nguyên đơn trong vụ án là người khởi kiện, yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ. Tương tự, bị đơn có thể là thành viên dòng họ hoặc người không phải là thành viên dòng họ; nhưng có quyền, nghĩa vụ liên quan đến tài sản chung của dòng họ.

Theo hướng dẫn, tòa án nhập hai hoặc nhiều vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ khi có đủ những điều kiện, gồm: việc nhập để giải quyết trong cùng một vụ án bảo đảm đúng pháp luật; các yêu cầu khởi kiện cùng liên quan đến tài sản chung của dòng họ; việc nhập và việc giải quyết trong cùng một vụ án không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

TAND Tối cao yêu cầu tòa án các cấp, cơ quan, tổ chức có phản ánh nếu trong quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc. Từ đó, TAND Tối cao sẽ có giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung kịp thời.


Di Lâm