Mỹ Tâm cho biết dừa sên với lửa than, đảo liên tục và đều tay để ngấm đều và không bị cháy. Sao đó, dừa phải được dàn mỏng và nong cho nguội hẳn, để nơi thoáng mát, gần ánh nắng cho săn lại và có màu trắng đẹp.