Mùa dịch bệnh tôi bắt đầu nghĩ đến việc mua xe riêng thay vì đi xe ngoài, nên phân vân về phương thức thanh toán. (Nguyễn Tài)

Tôi làm kinh doanh buôn bán, thu nhập trung bình khoảng 50 triệu một tháng, có khoảng một tỷ để mua xe. Nhờ đọc giả giải giúp bài toán mua xe bằng tiền mặt lợi hay vay ngân hàng mua lợi hơn. Xin cám ơn.