Tôi thích Sprint màu cam 2019, đặt cọc tiền thì đại lý báo trong kho chỉ còn bản 2018 và bản 2020 LED thì phải thêm 2 triệu. (Lê Na)

Vì không còn xe tôi mong muốn, xin hỏi nên đổi sang dòng xe nào khác, xin cảm ơn.