Vợ chồng tôi cùng 28 tuổi, thu nhập khoảng 50 triệu một tháng, chưa có con. (Quốc Anh)

Tôi muốn mua xe khoảng 800 triệu để sau này khi vợ có bầu tiện đi lại thăm khám (vợ tôi sức khỏe hơi yếu) và phục vụ công việc (không nhiều). Vợ chồng tôi có một miếng đất, chưa có nhà riêng, đang ở nhà mẹ. Xin hỏi điều kiện như trên chúng tôi có nên mua xe và với tài chính này mưa xe có trở thành gánh nặng?