Vợ chồng tôi làm nhà nước, đang trả nợ ngân hàng một tháng bảy triệu, có sẵn 100 triệu xin hỏi nên vay tiếp tiền để mua xe. (Phan Công)

Lương cứng vợ 15 triệu, tiền thêm ngoài khoảng 5 triệu, lương của tôi 12 triệu, lương ngoài giao động 5 – 8 triệu. Chúng tôi ở chung cư thuê 1,5 triệu một tháng, đang nuôi hai con nhỏ. Dự định vay thêm ngân hàng tiền để mua Celerio của Suzuki. Mục đích mua xe để đi lại phục vụ gia đình.

Theo các độc giả, điều kiện như trên có đủ khả năng nuôi xe không, xin cám ơn.