Từ 1/1/2021, người lao động khi nghỉ việc chỉ cần thông báo trước 45 ngày cho sếp mà không cần nói lý do.

Theo Bộ luật Lao động 2012 hiện hành, người lao động đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xác định thời hạn chỉ được đơn phương chấm dứt hợp đồng trong một số trường hợp nhất định.

Nhưng theo điều 35 của Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021), người lao động chỉ cần báo trước cho người sử dụng lao động nếu muốn nghỉ việc mà không cần cho biết lý do.

Thời gian báo trước cần ít nhất 45 ngày nếu là hợp đồng không xác định thời hạn; ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng; ít nhất 3 ngày làm việc nếu là hợp đồng xác định thời hạn dưới 12 tháng.

Bộ luật Lao động 2019 cũng bổ sung các trường hợp người lao động có quyền nghỉ việc ngay mà không cần báo trước:

Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp ngoại lệ tại điều 29.

– Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng.

– Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động.

– Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

– Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng.

Ngọc Hỷ