Không có quy định cụ thể nào bắt buộc lái xe phía trước phải nhường đường cho xe phía sau khi lưu thông trên cao tốc.

Đọc bài viết “Lái xe đúng luật trên cao tốc ở Việt Nam thật khó” tôi cho rằng tác giả đang quá máy móc trong việc vượt trái hay vượt phải. Theo tôi, đường cao tốc Việt Nam thường có nhiều hơn hai làn xe, đa phần không quy định rõ làn nào được chạy bao nhiêu km/h. Trên đường có biển hạn chế chạy chậm tối thiểu thường là 60 km/h và hạn chế chạy nhanh tối đa từ 80-120 km/h tùy theo đoạn đường. 

Trong luật không quy định rõ ràng về việc bắt buộc cho vượt hay không bắt buộc cho vượt. Khi người lái xe trên cao tốc đang chạy khoảng 80 km/h họ không nhất thiết phải chuyển làn chỉ vì phải cho xe khác vượt, trừ trường hợp phải là xe ưu tiên có tín hiệu yêu cầu nhường đường khẩn cấp.

Ngoài ra, với đoạn đường đang có nhiều xe chạy trên các làn đường thì lái xe không nên vượt dù vội, vì khi vượt sẽ có thể vi phạm khoảng cách an toàn. Đồng thời, nếu đường đang đông để nhường đường cho xe sau, thì lái xe phía trước buộc phải chuyển làn, như vậy chưa chắc đã an toàn cho họ và người tham gia giao thông phía sau.

Việc cần vượt và xin vượt mang tính chủ động, như vậy lái xe sẽ lựa đoạn đường có mật độ xe không quá đông, đủ khoảng cách an toàn, khi đó lái xe có thể chuyển làn vắng và chạy đúng tốc độ cho phép, tự nhiên sẽ vượt các xe chạy chậm ở các làn khác kể cả làn bên trái. Đối với các đường có nhiều hơn một làn xe thì theo Luật giao thông không quy định như vậy gọi là vượt phải.

Chúc bạn lái xe an toàn và không khó chịu trong người khi tham gia giao thông để ảnh hưởng tới tâm lý và đến người xung quanh.

Độc giả Phương Long