Các hoạt động phối hợp được triển khai trên cơ sở quy định của pháp luật, đúng với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, đồng thời bảo đảm được tính kịp thời, chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên, bám sát chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Ninh Bình: Phối hợp chăm lo người lao động - Ảnh 1.

Đại diện các đơn vị tại lễ ký kết. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG

Mục tiêu chương trình hướng đến nhằm góp phần chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; xây dựng mối quan hệ hài hòa trong các doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt, tham gia giải quyết những phát sinh, vướng mắc ngay từ cơ sở, ổn định tình hình lao động sản xuất. 


N.Tú