Nova Group đồng hành cùng Bộ GD&ĐT xây dựng trường học an toàn, thân thiện - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp, trong đó có Nova Group đã cam kết đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng trường học an toàn, thân thiện

Đây là chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm huy động nguồn lực xã hội giúp xây dựng và tu bổ trường, lớp mầm non, trường tiểu học đóng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn có nhiều khu công nghiệp, vùng miền núi, hải đảo khó khăn cần hỗ trợ.

Đồng thời, đây cũng là cách tạo điều kiện cho cơ sở giáo dục giải quyết khó khăn về cơ chế chính sách, thủ tục đầu tư trường lớp, thiết bị dạy học, bữa ăn bán trú, hệ thống nước sạch, công trình vệ sinh; tài liệu và phần mềm hỗ trợ việc dạy học, hỗ trợ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; giúp trẻ em và học sinh dân tộc thiểu số, trẻ em và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt được học hòa nhập.

Nova Group đồng hành cùng Bộ GD&ĐT xây dựng trường học an toàn, thân thiện - Ảnh 2.

Nova Group đã có các chương trình ý nghĩa, như cấp học bổng cho học sinh nghèo, xây dựng trường học chuẩn quốc gia, con đường tới trường cho nhiều địa phương trên cả nước

Chương trình này có sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp từ năm 2015 và đã hình thành được các mô hình điển hình, có thể triển khai rộng khắp.

Tại buổi gặp mặt, Bộ Thông tin và truyền thông, ngân hàng, nhiều cơ quan báo chí, các tổ chức quốc tế… cũng cam kết đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm giúp chương trình lan tỏa sâu rộng hơn.