Ông Đàm Quang Minh thôi làm hiệu trưởng Đại học Phú Xuân - Ảnh 1.

Ông Đàm Quang MInh khi là hiệu trưởng Trường ĐH Phú Xuân – Ảnh: T.L.

Tuy không còn làm hiệu trưởng nhưng ông Minh vẫn tiếp tục giữ chức chủ tịch hội đồng trường Trường ĐH Phú Xuân.

Theo ông Minh, thôi chức hiệu trưởng là việc thuyên chuyển công tác sang vị trí khác trong Tập đoàn giáo dục EQuest, không phải trường được chuyển nhượng cho đơn vị khác.

Sau khi thôi làm hiệu trưởng, ông Minh chuyển sang phụ trách phát triển hệ thống giáo dục phổ thông của tập đoàn, không phụ trách đơn vị cụ thể nào.

Ông Minh được bổ nhiệm làm hiệu trưởng Trường ĐH Phú Xuân vào năm 2018 khi EQuest đầu tư vào trường. Lúc đó, quy mô sinh viên khoảng 200, trong đó số sinh viên tuyển mới năm gần nhất chỉ có 22 sinh viên. Trường nợ lương nhân viên.

“Sau hai năm, chúng tôi đã đầu tư về cơ sở vật chất và đội ngũ, mở ngành mới, giải quyết lương cho cán bộ, nhân viên. Năm nay trường tuyển mới 300 sinh viên, kỳ vọng quy mô sẽ đạt từ 3.000-5.000 sinh viên” – ông Minh nói.

Trước đó, năm 2014, ông Minh đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng ĐH FPT khi mới 35 tuổi. Cuối năm 2016, ông thôi làm hiệu trưởng ĐH FPT và chuyển sang làm hiệu trưởng ĐH Thành Tây (nay đổi tên thành ĐH Phenikaa).

Người được bổ nhiệm làm hiệu trưởng mới là bà Hồ Thị Hạnh Tiên – phó hiệu trưởng nhà trường.