Anh Phong ghi nhận và đánh giá cao kết quả nhiệm kỳ trước; đồng tình với mục tiêu và giải pháp mà Chi bộ đặt ra là đến năm 2030 xây dựng Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương trở thành trung tâm có tầm lan tỏa rộng và hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, y tế, giáo dục…

Để đạt được mục tiêu trên, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn đề nghị, nhiệm kỳ mới, Chi bộ cần có giải pháp khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ vừa qua như tính thụ động của một bộ phận cán bộ, chưa đổi mới công tác đánh giá thi đua khen thưởng, chưa có nhiều đổi mới sáng tạo trong hoạt động để tăng sức hút, hiệu quả. Đặc biệt, Chi bộ phải lắng nghe và phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị.

“Đảng viên phải có trách nhiệm đổi mới, nâng cao tính hiệu quả công việc; phải đảm nhận những việc khó, cùng cấp ủy tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đảng viên phải tiên phong, đi trước, có sức dẫn dắt, có tính quy tụ lôi cuốn và thực hiện đảm bảo hiệu quả lao động của mình. Đảng viên không thể hiệu suất lao động thấp hơn quần chúng bình thường. Đảng viên không thể là người thoái thác những chỗ khó, cũng không thể bỏ mặc cấp ủy lãnh đạo đơn vị khi đối diện những vấn đề khó”, anh Phong nhấn mạnh. 

Theo anh Lê Quốc Phong, mỗi đảng viên trong quá trình rèn luyện bản thân cần tự nhìn lại mình với sự hỗ trợ theo dõi, giúp sức của Chi bộ để nhận ra những vấn đề cần rèn luyện. Đảng viên phải gắn bó với quần chúng và chịu sự giám sát của quần chúng để rèn luyện bản thân.

Đại hội đã thống nhất: Bầu Chi ủy Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 5 người; bầu anh Nguyễn Thanh Hảo, Giám đốc Trung tâm làm Bí thư Chi bộ.