Phu Văn Lâu nằm trước Kỳ đài Kinh thành Huế được xây dựng vào năm 1819 dưới thời vua Gia Long. Đây là nơi xưa kia triều Nguyễn niêm yết những chỉ dụ quan trọng của nhà vua và triều đình, kết quả các kỳ thi do triều đình tổ chức. Đây cũng là địa điểm từng diễn ra các trận đánh giữa voi và hổ để mua vui cho vua.

Dưới thời vua Minh Mạng, triều đình cho dựng ở hai bên hai tấm bia đá khắc 4 chữ “khuynh cái hạ mã”, nghĩa là ai đi qua đều phải cởi mũ và xuống ngựa.

Cùng với Nghênh Lương Đình, Phu Văn Lâu là hai công trình kiến trúc của triều Nguyễn tiêu biểu được chọn in trên tờ tiền 50.000 đồng.