Người đang bị thanh tra, kiểm tra và cần ngăn chặn ngay việc bỏ trốn sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Chiều 22/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam với tỉ lệ 92,55% đại biểu tán thành.

Theo Luật này, nhiều trường hợp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh, như: Người bị thanh tra, kiểm tra, qua xác minh có đủ căn cứ cho thấy người đó vi phạm đặc biệt nghiêm trọng và cần ngăn chặn ngay việc bỏ trốn; người mà cơ quan chức năng có căn cứ cho rằng việc xuất cảnh của họ ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; người đang bị dịch bệnh nguy hiểm lây lan, truyền nhiễm và xét thấy cần ngăn chặn ngay, không để dịch bệnh lây lan, truyền nhiễm ra cộng đồng, trừ trường hợp được phía nước ngoài cho phép nhập cảnh…

Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua luật. Ảnh: Ngọc Thắng

Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua luật. Ảnh: Ngọc Thắng

Ngoài ra, người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, được tha tù trước thời hạn có điều kiện, hưởng án treo trong thời gian thử thách, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ trong thời gian chấp hành án cũng bị tạm hoãn xuất cảnh.

Luật nghiêm cấm tổ chức, môi giới, giúp đỡ, chứa chấp, che dấu, tạo điều kiện cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục theo quy định; hủy hoại, làm sai lệch, làm lộ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Theo Luật này, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có thời hạn từ một năm đến 5 năm; có thể được gia hạn một lần không quá 3 năm. Hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm; cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 5 năm.

Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn, giấy thông hành có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

Luật gồm 9 chương, 52 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.