Sẽ nâng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công lên 1,74 triệu đồng - Ảnh 1.

Từ 1-7 sẽ nâng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công lên 1,74 triệu đồng-Ảnh: Đ.BÌNH

Đây là đề xuất của Bộ Lao động, thương binh và xã hội tại dự thảo nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng đang được cơ quan này lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và lấy ý kiến nhân dân tại Cổng thông tin của bộ này (molisa.gov.vn).

Theo dự thảo tờ trình của Bộ lao động, thương binh và xã hội, việc điều chỉnh này căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Theo đó, từ ngày 1-7-2020, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được điều chỉnh tăng bằng tỷ lệ tăng lương cơ sở là 7,383%. 

Cụ thể, mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được điều chỉnh tăng từ 1.624.000 đồng lên 1.743.899 đồng (làm tròn là 1.744.000 đồng).

Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng bao gồm: mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng (mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng, hàng năm hoặc trợ cấp, phụ cấp ưu đãi một lần); mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

Kinh phí để đảm bảo thực hiện điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công được ngân sách trung ương đảm bảo.

Với qui định hiện hành thì kinh phí thực hiện trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2020 là 33.404 tỷ đồng. Nếu nâng mức chuẩn lên 1.744.000 đồng thì kinh phí thực hiện trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2020 là 34.625 tỷ đồng, tăng thêm hơn 1.221 tỷ đồng.