Tham khảo hai xe tôi thấy nhiều ý kiến cho rằng ngồi hàng ghế sau của CX-5 chống chếnh dễ say. (Võ Mạnh)

Xin hỏi thông tin trên có đúng, nhờ độc giả có trải nghiệm thực tế chia sẻ thêm về ưu, nhược điểm của cả hai xe để tôi có lựa chọn phù hợp. Xin cám ơn.