“Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”, của tuổi trẻ Bình Thuận được phát động đồng loạt tại các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp, Đoàn Công an tỉnh. Với tiêu chí “Nhanh, gọn, thuận lợi”, tuổi trẻ Bình Thuận đã tổ chức các hoạt động thiết thực giải quyết thủ tục hành chính cho dân. Trong ngày, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết cho người dân về các lĩnh vực: đất đai, xây dựng, pháp luật, đăng ký kinh doanh…

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên đã kết hợp phát tờ rơi tuyên truyền về cách phòng chống dịch Covid-19, phổ biến cho người dân cách tự phòng chống dịch bệnh, đồng thời hướng dẫn người dân cung cấp thông tin sức khỏe một cách trung thực giúp công tác phòng chống dịch Covid-19 được chủ động.

Sôi nổi ngày thứ Bảy tình nguyện của tuổi trẻ Bình Thuận - ảnh 1

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chủ động chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến dịch bệnh đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, chia sẻ kịp thời và chính xác các thông tin về diễn biến của dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch trên các trang thông tin của Đoàn, Hội, Đội.

Sôi nổi ngày thứ Bảy tình nguyện của tuổi trẻ Bình Thuận - ảnh 2Ra các khu chợ phát tờ rơi tuyên truyền người dân phòng chống dịch Covid – 19

Tỉnh Đoàn Bình Thuận chỉ đạo cán bộ Đoàn gương mẫu thực hiện khai báo y tế; đồng thời, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trong Tháng Thanh niên gắn với tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

Sôi nổi ngày thứ Bảy tình nguyện của tuổi trẻ Bình Thuận - ảnh 3Thanh niên tình nguyện dán các tờ rơi tuyên truyền về phòng chống dịch

Trên tinh thần “mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ là một tuyên truyền viên trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, tuổi trẻ Bình Thuận tin tưởng sẽ góp phần vào sự thành công trong cuộc chiến chống đại dịch Covid – 19 cùng với nhân dân cả nước.