Lần nào chơi đu quay tôi cũng cố gắng định thần để vững bước khi trò chơi kết thúc nhưng đều bị chao đảo. Có phải do thần kinh yếu? (Phước)

Ảnh minh họa: ST

Ảnh minh họa: ST

Mời độc giả đặt câu hỏi tại đây