Cây lan ý trồng trong nhà có thể lọc không khí vì hấp thụ benzene, formaldehyde, trichloroethylene… thế nhưng lại nguy hiểm cho chó mèo, vì sao?(Nguyễn)

Cây lan ý. Ảnh: VCV

Cây lan ý. Ảnh: VCV

Mời độc giả đặt câu hỏi tại đây