Khi gặp nguy hiểm, loài thằn lằn có sừng thường phun máu từ mắt để tự vệ và tìm cơ hội bỏ trốn. Tại sao chúng tự phun máu? (Vang)

Thằn lằn gai. Ảnh: Tut Interesno. org.

Thằn lằn gai. Ảnh: Tut Interesno. org.

Mời độc giả đặt câu hỏi tại đây