Trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được Chính phủ Việt Nam ưu tiên hàng đầu khi thực thi những biện pháp tích cực và mạnh mẽ. Xuất phát từ sự đồng cảm và trân trọng những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam cùng đội ngũ những người đang ở tuyến đầu chống dịch, ACB quyết định ủng hộ số tiền trên vào ngân sách mua sắm thêm vật tư, trang thiết bị y tế và thực hiện các hoạt động chống dịch trong cộng đồng do Chính phủ thực hiện.

Thêm 10 tỉ đồng chống dịch Covid-19 từ ACB - Ảnh 1.

Bên cạnh đó,  ACB cũng thể hiện trách nhiệm với xã hội khi luôn truyền thông đầy đủ, nghiêm túc thực hiện và tuân thủ các hướng dẫn, quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong cộng đồng nhân viên và khách hàng.

Với sự chung tay và đồng lòng từ Chính phủ đến người dân Việt Nam, ACB tin tưởng đại dịch Covid-19 sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi.