Ở nhiệt độ phòng, thủy ngân có thể bốc hơi chuyển từ dạng lỏng sang khí. Chúng sẽ tồn tại bao lâu trong không khí? (Vịnh)

Thủy ngân có trong nhiệt kế. Ảnh: VB.

Thủy ngân có trong nhiệt kế. Ảnh: VB.

Mời độc giả đặt câu hỏi tại đây