Tiếp tục nghiên cứu phục dựng điện Kính Thiên - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội (giữa) trao bằng khen cho 4 cá nhân tại lễ kỷ niệm 10 năm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO vinh danh di sản văn hóa thế giới – Ảnh: T.ĐIỂU

Tại lễ kỷ niệm cũng như hội thảo khoa học về 10 năm bảo tồn, phát huy giá trị của khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu việc phục dựng điện Kính Thiên; nghiên cứu phục dựng lễ hội đèn Quảng Chiếu, nghiên cứu các nghi lễ trong cung đình xưa và các hoạt động văn hóa phi vật thể.

Các nhà khoa học hiện còn nhiều tranh luận về việc này bởi tư liệu cho việc phục dựng điện Kính Thiên hay lễ hội đèn Quảng Chiếu hiện nay có rất ít. Nếu phục dựng điện Kính Thiên trên nền cũ không hề dễ dàng vì Hoàng thành Thăng Long đã biến đổi rất lớn với nhiều lớp lịch sử chồng lấp.

Dịp này, UBND thành phố Hà Nội đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân (chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia Lưu Trần Tiêu, chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam Trần Đức Cường, chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam Tống Trung Tín, phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội Phan Huy Thắng) có thành tích trong công tác quản lý, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội.