Tin vui cho bà con buôn bán chợ truyền thống ở TP.HCM: giảm 50% tiền thuê quầy, sạp - Ảnh 1.

Tiểu thương tại các chợ truyền thống sẽ được giảm 50% tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương giảm tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP theo đề xuất của Sở Công thương.

Theo đó, Sở Công thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn UBND các quận, huyện thực hiện giảm 50% tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ truyền thống trong thời gian 6 tháng, từ tháng 7 đến tháng 12-2020.

Trước đó, Sở Công thương TP đã có văn bản trình UBND TP việc thực hiện giảm 50% tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ truyền thống. 

Nguồn kinh phí hoạt động của các chợ trong thời gian giảm thu tiền dịch vụ diện tích được cân đối từ nguồn thu và các quỹ.

Trong trường hợp nguồn thu và các quỹ tại đơn vị không đủ đảm bảo chi hoạt động thường xuyên, UBND các quận, huyện chủ động cân đối ngân sách quận, huyện để cấp bù phần kinh phí còn thiếu, đảm bảo hoạt động cho ban quản lý chợ.

Trong trường hợp ngân sách quận, huyện khó khăn, UBND quận, huyện báo cáo đề xuất Sở Tài chính trình UBND TP xem xét, quyết định.