TP.HCM bắt đầu chọn sách giáo khoa cho năm học 2021-2022 - Ảnh 1.

Giáo viên tham khảo sách giáo khoa lớp 1 mới đầu năm học 2020-2021 – Ảnh: T.T.

Các trường tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh nghiên cứu kỹ thông tư số 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các clip thông tin, thông tư 25, các văn bản và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa của UBND TP; sách giáo khoa lớp 1, 2 và 6 được các nhà xuất bản cung cấp theo danh mục của bộ phê duyệt… để lấy ý kiến giáo viên; chuẩn bị ý kiến cá nhân để thảo luận trong cuộc họp lựa chọn sách giáo khoa của trường.

Trong điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa lựa chọn lớp 1 (nếu có), các trường tổng hợp các kiến nghị của giáo viên, học sinh, phụ huynh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 và gửi ý kiến bằng văn bản về phòng Giáo dục và Đào tạo hạn cuối ngày 15-1, phòng tổng hợp kết quả gửi về sở ngày 20-1.

Theo lộ trình của Bộ, năm học 2021-2022 sẽ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới với lớp 2 và lớp 6.