Hội đồng khoa học tư vấn thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của TP.HCM gồm 13 thành viên. Chủ tịch hội đồng là ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ thành phố.

Phó chủ tịch hội đồng là ông Lâm Hùng Tấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Các thành viên còn lại là đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài, Viện nghiên cứu phát triển thành phố và các trường đại học.

Hội đồng khoa học có nhiệm vụ tham mưu cho UBND thành phố về định hướng, chiến lược và những nhiệm vụ trọng tâm cần thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt; thẩm định và tư vấn, đề xuất về sự cần thiết, chỉ tiêu và yêu cầu cụ thể đối với từng vị trí cần thu hút

Ngoài ra, hội đồng còn quy định thành phần hồ sơ tham gia ứng tuyển của từng vị trí; đề xuất UBND TP quyết định hình thức và thời hạn hợp đồng ký kết với các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đã được lựa chọn, mức hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng, mức khuyến khích tiền thưởng theo công trạng cá nhân của người có tài năng đặc biệt.

Trước đó, tháng 7-2019, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định về chính sách thu hút phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt với lĩnh vực thành phố có nhu cầu giai đoạn 2019-2022. Những đối tượng trên được hưởng nhiều ưu đãi về tiền lương, chính sách nhà ở, phụ cấp nghiên cứu khoa học và mức thưởng khi có công trình nghiên cứu chất lượng lên tới 1 tỷ đồng.