Theo đó, nhằm đảm bảo quyền lợi của người học, người lao động, an ninh, trật tự tại địa phương và tăng cường các biện pháp quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập, UBND TP HCM yêu cầu một số nội dung. 

Cụ thể, đối với UBND các quận, huyện cần tăng cường công tác phối hợp giữa UBND các phường, xã, thị trấn và các phòng ban, các tổ chức đoàn thể địa phương nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập (các trường ĐH, phổ thông, mầm non, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, tư vấn du học, giáo dục kỹ năng trên địa bàn). Tuyệt đối không để các cơ sở hoạt động không phép.

UBND TP HCM cũng yêu cầu UBND các quận, huyện chủ động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giám sát hoạt động của các cơ sở đã được cấp phép đảm bảo hoạt động đúng quy định, đúng nội dung được cấp phép. Kịp thời xử lý nghiêm các cơ sở hoạt động không phép, không tuân thủ quy định, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến quyền lợi người học, người lao động. Thông tin kết quả xử lý về sự giáo dục để cùng phối hợp trong công tác quản lý.

Đặc biệt, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các cơ sở dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ, nhất là những điều kiện nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, nghiêm cấm hoạt động dạy thêm trong các cơ sở dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ. Đối với Sở GD-ĐT TP HCM, UBND TP HCM yêu cầu tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên thanh tra, kiểm tra giám sát các cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhất là khi có các thông tin phản ánh của các phương tiện truyền thông và người dân.

Sở GD-ĐT TP HCM cũng vừa công bố danh sách hàng loạt trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn TP HCM chưa được cấp phép và hết hạn cấp phép.