Bắc KinhLệnh cấm buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã được thông qua từ 24/2 để đối phó với Covid-19 do mối liên quan đến chợ hải sản Vũ Hán.

Động vật hoang dã được sử dụng ở Trung Quốc thế nào?

Động vật hoang dã được sử dụng ở Trung Quốc thế nào?

Đồ họa: Việt Chung (Nguồn: SCMP)