Dù bận rộn, họ cố gắng phân chia thời gian để có luôn một người túc trực bên con gái. “Chúng tôi hiểu rằng dù có nổi tiếng tới đâu những khoảnh khắc an lành, vui vẻ bên gia đình mới là điều quan trọng nhất”, Nhã Phương nói.