Ưu tiên ngân sách khắc phục thiên tai ở miền Trung, hỗ trợ người dân - Ảnh 1.

Tăng chi ngân sách cho khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung, hỗ trợ người dân và phòng chống dịch – Ảnh: L.T.

Chiều 13-11, các đại biểu Quốc hội vừa bấm nút thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.

Báo cáo tiếp thu, giải trình về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 và dự thảo nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày cho hay phương án này ưu tiên tăng mức chi hỗ trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; tăng hỗ trợ đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho các địa phương bị bão lũ ở miền Trung. 

Đồng thời bố trí và cân đối ngân sách cho phòng chống đại dịch COVID-19, đặc biệt là phục vụ cho việc cung cấp vắc xin phòng chống dịch.

Theo dự toán, năm 2021 đã bố trí kinh phí để duy tu bảo dưỡng hạ tầng… sau bão lũ là 34,5 nghìn tỉ đồng, dự toán ngân sách bố trí cho phòng chống dịch là 34,5 nghìn tỉ đồng, bổ sung quỹ dự trữ tài chính 100 tỉ đồng, 1.200 tỉ đồng dự trữ quốc gia để chủ động xử lý các vấn đề cấp bách phát sinh trong điều hành.

Như vậy, với nghị quyết Quốc hội vừa thông qua, tổng số thu ngân sách trung ương là 739,4 nghìn tỉ đồng, ngân sách địa phương là 603,9 nghìn tỉ đồng. Tổng số chi ngân sách trung ương là hơn 1 triệu tỉ đồng, trong đó dự toán là 350,8 nghìn tỉ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Quốc hội giao Chính phủ thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách theo đúng quy định, thực hiện cơ chế tài chính đặc thù được cấp thẩm quyền quy định với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tiền lương, tiết kiệm chi tối thiểu 15% so với năm 2020.

Phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước theo thứ tự, ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước, dự án cấp bách, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Bố trí vốn cho các dự án đã thực hiện thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung cho các dự án có khả năng hoàn thành; kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định, không bố trí vốn cho các dự án chưa đủ điều kiện, thủ tục đầu tư theo quy định.

Đối với các nhiệm vụ, dự án chưa đủ thủ tục đầu tư tính đến ngày 31-12, cần tiếp tục hoàn thiện, phân bổ sau khi Quốc hội khóa XV quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Địa phương giảm thu ngân sách, trung ương hỗ trợ đảm bảo chi

Cho phép tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho địa phương để thực hiện các chính sách về tiền lương, an sinh xã hội do trung ương ban hành theo nguyên tắc hỗ trợ của giai đoạn 2017-2020.

Với địa phương thu ngân sách giảm lớn, ngân sách trung ương hỗ trợ bảo đảm mặt bằng dự toán chi theo đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, đủ nguồn kinh phí thực hiện chính sách tiền lương, chính sách an sinh xã hội đã được cấp có thẩm quyền ban hành.