Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

– Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 42 vị trí.

– Chi tiết thông tin tuyển dụng:

Website Sở Tài nguyên và Môi trường: http://stnmt.binhdinh.gov.vn

Niêm yết tại bảng thông báo của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định. Địa chỉ: 518-520 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 23-5-2020 đến hết ngày 28-5-2020, cụ thể:

Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30

Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17 giờ

Nộp hồ sơ tại:

Phòng Hành chính – Tổng hợp thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định.

Địa chỉ: 518-520 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại liên hệ: 0256.3823496 – 0256.3818418.