Tiếng cười khi bị cù chỉ là phản xạ do nhột, cười quá nhiều sẽ dẫn đến đỏ mặt, khó thở và chạm vào dây thần kinh của trẻ.

Vì sao không nên cù lét trẻ?

Vì sao không nên cù lét trẻ?

Lê Cầm (Theo Bright Side)