Ngày 12-6, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định cho ông Ngô Quốc Việt thôi giữ chức kế toán trưởng Trung tâm Y tế huyện Vân Canh. Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Bình Định cũng yêu cầu giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vân Canh bố trí công tác cho ông Việt theo chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo, phù hợp vị trí việc làm của đơn vị.

Vụ chị làm phó giám đốc, em ruột kế toán trưởng trung tâm y tế: Cho thôi chức em ruột - Ảnh 1.

Sở Y tế tỉnh Bình Định cho rằng, theo quy định thì bà Ngô Thị Hồng Liên – Phó Giám đốc Trung tâm là chị ruột ông Ngô Quốc Việt – Kế toán trưởng, là không đúng quy định.

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Định, lý do cho ông Ngô Quốc Việt thôi giữ chức kế toán trưởng Trung tâm Y tế huyện Vân Canh là vì chị ruột ông Việt là bà Ngô Thị Hồng Liên đang giữ chức phó giám đốc trung tâm này. Nếu để ông Việt tiếp tục giữ chức kế toán trưởng sẽ vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng.

Như đã thông tin, tháng 1-2019, ông Ngô Quốc Việt được Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định bổ nhiệm làm kế toán trưởng Trung tâm Y tế huyện Vân Canh. Đến tháng 11-2019, chị ruột ông Việt là bà Ngô Thị Hồng Liên cũng được Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định bổ nhiệm làm phó giám đốc trung tâm này.

Đến tháng 5-2020, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vân Canh có tờ trình xin ý kiến Sở Y tế Bình Định đối với vị trí kế toán trưởng của trung tâm do ông Việt là em ruột bà Liên.

Trong công văn trả lời Trung tâm Y tế huyện Vân Canh ngày 2-6, Sở Y tế tỉnh Bình Định xác định việc bà Ngô Thị Hồng Liên giữ chức phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vân Canh trong khi em ruột của bà là ông Ngô Quốc Việt làm kế toán trưởng là không đúng quy định của Luật Phòng chống tham nhũng .

Vụ chị làm phó giám đốc, em ruột kế toán trưởng trung tâm y tế: Cho thôi chức em ruột - Ảnh 2.

Trung tâm Y tế huyện Vân Canh

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Định cho rằng khi bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Liên giữ chức phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vân Canh sở không biết bà này là chị ruột ông Việt.


Đức Anh