Xăng RON95 tăng gần 1.000 đồng, lên 14.580 đồng/lít - Ảnh 1.

Tăng giá một loạt các mặt hàng xăng dầu – Ảnh: PVN

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít (bằng mức kỳ trước), xăng RON95 trích lập ở mức 200 đồng/lít (kỳ trước 400 đồng/lít), dầu diesel ở mức 800 đồng/lít (kỳ trước 1.100 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước 600 đồng/lít) và dầu mazut trích lập ở mức 100 đồng/kg (kỳ trước 200 đồng/kg).

Việc chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 800 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 200 đồng/kg.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

– Xăng E5RON92: không cao hơn 13.390 đồng/lít;

– Xăng RON95-III: không cao hơn 14.080 đồng/lít;

– Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.515 đồng/lít;

– Dầu hỏa: không cao hơn 9.610 đồng/lít;

– Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.322 đồng/kg.

Thời gian thực hiện từ 15h ngày 12-6.