Chiều 9-10, Tỉnh ủy Đắk Lắk thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra từ ngày 13 đến 15-10. Báo cáo chính trị tóm tắt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk cho thấy trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh đạt và vượt 15/17 chỉ tiêu. Tăng trưởng kinh tế tiếp tục phát triển khá, bình quân 8,75%/năm, GRDP bình quân đầu người ước đạt 54,55 triệu đồng, gấp 1,67 lần năm 2015. Một trong các định hướng đến năm 2030 là Đắk Lắk tập trung phát triển TP Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Cùng ngày, Tỉnh ủy Đắk Nông cũng thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII diễn ra từ ngày 14 đến 16-10. Đại hội có chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên”.

Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng cho biết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16-10. Đại hội sẽ đưa ra nhiều mục tiêu để phát triển của Lâm Đồng trong nhiệm kỳ tới, trong đó có việc sẽ đẩy mạnh phát triển 12 dự án, công trình trọng điểm của tỉnh.


C.Nguyên – Đ.Thi