Tôi đỗ đầy bình xăng đến cổ thì bị chảy xăng ra ngoài, không phải tràn ra chỗ cổ bình xăng mà tràn ra bên trong. (Trần Duy)

Nếu tôi đổ xăng mức độ vừa phải thì không bị tràn xăng ra, xin hỏi lý do và cách khắc phục. Tôi đi Civic 2007. Xin cám ơn.