Gần đây để đảm bảo an toàn mùa dịch bệnh, tôi luôn xịt nước rửa tay pha bằng cồn 70 độ lên vô-lăng để sát khuẩn. (Thu Hà)

Xin hỏi dung dịch này có gây tổn hại cho vô-lăng và các chi tiết khác ở nội thất.