Xoáy nước khổng lồ giữa hồ Berryessa ở California thực chất là đập tràn giúp ngăn ngập lụt với công suất tối đa 1.360 m3/giây.

Xoáy nước nhân tạo giữa lòng hồ Mỹ

Xoáy nước nhân tạo giữa lòng hồ Mỹ

Video: National Geographic