Bộ Thông tin và Truyền Thông (TT-TT) đã yêu cầu Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam làm đúng quy định về quy hoạch báo chí đối với Thời báo Kinh tế Việt Nam.

Công văn số 3087/BTTT-CBC của Bộ TT-TT do Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo ký ngày 13-8 gửi Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam (KHKTVN), Tạp chí kinh tế Việt Nam (TCKTVN), Công đoàn Thời báo Kinh tế Việt Nam (TBKTVN) nêu rõ: Theo quy hoạch quản lý báo chí đến năm 2025, phương án sắp xếp đối với báo, tạp chí điện tử tương tự như đối với báo, tạp chí in.

Các báo điện tử hiện có cơ quan chủ quản là các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước thì thực hiện chuyển đổi cơ quan chủ quản hoặc chuyển thành tạp chí.

Bộ TT-TT đề nghị Hội KHKTVN thực hiện đúng nội dung quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3-4-2019.

Theo đó, Hội KHKTVN chuyển đổi hình thức của pháp nhân TBKTVN thành TCKTVN; chỉ đạo tạp chí xây dựng phương án, lộ trình cụ thể, phù hợp về cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm của tạp chí, tạo điều kiện cho đội ngũ những người làm công tác báo chí cống hiến và phát triển.

Yêu cầu chuyển đổi Thời báo Kinh tế Việt Nam thành Tạp chí Kinh tế Việt Nam - Ảnh 1.

Văn bản Bộ TT-TT gởi Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam

TCKTVN sớm xuất bản sản phẩm báo chí theo Giấy phép hoạt động báo chí đã được cấp. Quá thời hạn 3 tháng, kể từ ngày Giấy phép có hiệu lực, TCKTVN không có sản phẩm báo chí xuất bản, Bộ TT-TT sẽ ra quyết định thu hồi Giấy phép. 

Trước đó, ngày 1-7-2020, Hội KHKTVN ban hành quyết định về việc chấm dứt hoạt động báo chí và giải thể TBKTVN. Tuy nhiên, tập thể người lao động TBKTVN đã có đơn gửi các cấp lãnh đạo bày tỏ không đồng ý đối với quyết định trên.

TBKTVN là cơ quan trực thuộc Hội KHKTVN, ra đời năm 1991. TBKTVN có các ấn phẩm: nhật báo Thời báo Kinh tế Việt Nam (tiếng Việt); báo điện tử VnEconomy tiếng Việt; ấn phẩm Vietnam Economic Times (VET) tiếng Anh, xuất bản tháng 1 kỳ; chuyên trang điện tử tiếng Anh VET Online; ấn phẩm The Guide tiếng Anh, xuất bản tháng 1 kỳ; ấn phẩm Tư vấn Tiêu & Dùng tiếng Việt, xuất bản tháng 1 kỳ.